• Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney -  Australia
  Suite 205, level 2, Edgecliff Centre 
  203 - 233 New South Head Road, Edgecliff, NSW 2027.
  Tel: 02 93271912 / 02 93272539
  Fax: 02 93281653
  Email: vnconsul@iinet.net.au 
  Website: http://www.vietnamconsulate-sydney.org/

  Cán bộ ngoại​ giao:

  Hoàng Minh Sơn, Tổng Lãnh sự, ĐT: 93271912

  Đoàn Thanh Song, Phó Tổng Lãnh sự, ĐT 93272539

  Nguyễn Thị Hoàng Thúy, Phó Tổng Lãnh sự, ĐT 92116664

  Trần Văn Xuyến, Lãnh sự, ĐT 9327539

  Nguyễn Hoàng Giang, Lãnh sự, ĐT 93272539

  Phan Diệu Linh, Lãnh sự, ĐT 93272539   
  Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00 - 17:00​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​